شعری از بهزاد رحیمی در روزنامه “سایه”

شعری از #بهزاد_رحیمی در روزنامه سراسری “سایه”/ شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶   📝 تصور کن خورشید، چادر سیاهش را سر کند و برود مثل مادری که می رنجد … ـ بهزاد رحیمی