شعر سپید

شعر صلح ابدی از کتاب اتاق بی‌خواب

از کتاب اتاق بی‌خواب

بهزاد رحیمی ( شاعر و ترانه‌سرا)

بچه ها
همزبان به دنیا می آیند
با گریه های مشترک
بزرگ هم که شدند
برای وطن می جنگند
اما روبروی هم
برای شرف می جنگند
اما روبروی هم
برای خدا می جنگند
اما روبروی هم
این وسط یک نفر دروغ می گوید
هر جنگی
با یک دروغ شروع می شود
و به مرگ ختم می شود
مرگ اما …

سنگ های عمودی
و سنگ های افقی
کنار هم
در صلحی ابدی اند
میان گورستان